ban_pionyr.png(9 kb)

česky
deutch
france
'; break; case 'lang_de': echo ' česky
english
france
'; break; case 'lang_fr': echo ' česky
english
deutch
'; break; default: echo ' english
deutch
france
'; break; }?>

Financování projektu


Projekt Klíčení je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu Evropské unie v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu České republiky. Tyto zdroje pokrývají náklady rozpočtu ze 100%.

Lidský kapitál v projektu

Kromě zaměstnanců projektu se na jeho přípravě a realizaci podílí řada dobrovolníků, zejména členů sdružení. Projekt ve svých vstupech využívá dlouholeté zkušenosti, metodické materiály sdružení, jednotlivých PS a oddílů. Vlastní výstupy projektu budou využívány zejména dobrovolníky sdružení Pionýr při jejich celoroční práci s dětmi a mládeží.

                  kliceni@kliceni.cz, 777 793 688