ban_pionyr.png(9 kb)

česky
deutch
france
'; break; case 'lang_de': echo ' česky
english
france
'; break; case 'lang_fr': echo ' česky
english
deutch
'; break; default: echo ' english
deutch
france
'; break; }?>

Úvodní informace


Číslo operačního programu: CZ.1.07

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0089

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.2

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo výzvy: 14

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP – oblast podpory 1.2

Typ projektu: IP – ostatní

Kod prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé dovednosti vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.
                  kliceni@kliceni.cz, 777 793 688