ban_pionyr.png(9 kb)

česky
deutch
france
'; break; case 'lang_de': echo ' česky
english
france
'; break; case 'lang_fr': echo ' česky
english
deutch
'; break; default: echo ' english
deutch
france
'; break; }?>

Často kladené otázky

Co si představit pod pojmem klíčové kompetence?
Slovo kompetence zde chápeme ve smyslu znalostí, dovedností, schopností a postojů. Pojem klíčové kompetence tedy vymezuje soubor základních „dovedností“ potřebných pro život.

Jaké klíčové kompetence máte na mysli?
K učení, k řešení problémů, komunikační, občanská, sociální, pracovní.

Co je neformální vzdělávání?
Je dobrovolné a přístupné každému. Jedná se o organizovaný proces se vzdělávacími cíli, který je zaměřen na ty, kdo se učí, a počítá s aktivní účastí vzdělávaných osob. Je zaměřeno na osvojování dovedností pro život a přípravu k aktivnímu občanství a zahrnuje jak individuální, tak skupinové učení s akcentem na výchovu v kolektivu. Je celistvé a je zaměřeno na průběh procesu učení a na zkušenosti a činnosti vycházející z potřeb účastníků.

Jakých dětí se projekt týká?
Projekt se týká dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Co jsou to specifické vzdělávací potřeby?
Zvláštní vzdělávací potřeby vycházejí například z: různých poruch učení, zdravotních handicapů, ale také ze sociálních problémů (například děti z rozvedených rodin, děti z dětských domovů). V neposlední řadě se týkají také talentovaných dětí, protože i ty potřebují specifický přístup ve vzdělávání.

Týká se projekt i etnických skupin?
Ano, týká.

Co se stane s projektem po třech letech, kdy „skončí“?
Po třech letech skončí financování. Jeho výstupy však budou užívány nadále. Jedná se například o metodiku vedení vzdělávacího kurzu, samozřejmě kurz samotný, a především zpracované výchovné programy.

Kde se bude projekt realizovat?
Projekt bude realizován v devíti krajích v republice.

Kolik bude projekt stát?
Rozpočet projektu je plánován na 14 milionů korun, hrazených z prostředků ESF.

Z čeho budete tvořit pracovní materiály?
Podkladem budou především informace zjištěné v dotazníkovém šetření.

Kdy a kde se konalo dotazníkové šetření spojené s tímto projektem?
Dotazníkové šetření se proběhlo od května do září 2010 na padesáti místech České republiky.

Pro koho budou dotazníky určeny?
Pro tři cílové skupiny, vedoucí, děti a učitele.

Měli jste na sběr dat najatou nějakou firmu?
Ne. Dotazníky i jejich sběr jsem zvládli sami.

Jakým způsobem probíhala spolupráce s členy odborných týmů?
Spolupráci koordinovali vedoucí svých týmů prostřednictvím několika individuálních organizačních schůzek jednotlivých týmů. Dále byla zajištěna setkání všech týmů dohromady a realizačního týmu.

Jak budete vědět, že jsou vaše programy funkční? Proběhne nějaká kontrola?
Ano. Kontrola funkčnosti proběhla v zapojených pionýrských oddílech a skupinách, jež programy činnosti během jednoho školního roku testovaly a na základě jejich připomínek a komentářů byly materiály upraveny do konečné verze.

Jsou vaše materiály veřejně přístupné?
Ano, na www.kliceni.cz a www.pionyr.cz
                  kliceni@kliceni.cz, 777 793 688