ban_pionyr.png(9 kb)

česky
deutch
france
'; break; case 'lang_de': echo ' česky
english
france
'; break; case 'lang_fr': echo ' česky
english
deutch
'; break; default: echo ' english
deutch
france
'; break; }?>

Cílové skupiny

1) Hlavní: Děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, rozdělené do čtyř věkových skupin:

  • nejmladší (předškoláci, 1. a 2. třída),
  • mladší školní věk (3., 4. a 5. třída),
  • starší školní věk (6., 7. a 8. třída),
  • 15+ (9. třída a výš),

jimž jsou pracovní materiály graficky a formálně přizpůsobeny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pojem děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, nezahrnuje pouze děti s poruchami učení, ale rovněž:
  • děti ze sociálně znevýhodněných rodin,
  • děti ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání,
  • talentované děti

2) Vedlejší: Vedoucí, instruktoři

  • vedoucí získají kompletní metodiku, rozdělenou dle věkových kategorií, která pomůže jak začínajícím, tak zkušeným oddílovým vedoucím,
  • dále budou mít možnost zvýšit si svou kvalifikaci formou akreditovaného vzdělávání,
  • a také budou moci rozvíjet dovednosti a znalosti užitečné nejen pro práci s dětmi, ale i pro život.                  kliceni@kliceni.cz, 777 793 688