ban_pionyr.png(9 kb)

česky
deutch
france
'; break; case 'lang_de': echo ' česky
english
france
'; break; case 'lang_fr': echo ' česky
english
deutch
'; break; default: echo ' english
deutch
france
'; break; }?>

Základní informace

Pionýrský projekt Klíčení usiluje o vytvoření výchovného programu pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, jako jsou například děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, děti ze sociálně znevýhodněných rodin, děti ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a v neposlední řadě talentované děti.
Klíčení navazuje na současné aktivity Pionýra, činnost oddílů a klubů i na osobité projekty, jako je Oáza a Parťáci a různé integrační iniciativy. Záměrem projektu je zkvalitnění výchovného působení na děti a mládež v ČR při zachování stávajících principů sdružení a hry jako základního výchovného prostředku.
Součástí projektu bylo dotazníkové šetření ve vybraných oddílech a na základních školách v květnu a červnu 2010. Jeho výstupy byly využity při tvorbě vzdělávacích programů, jež jsou graficky i obsahově přizpůsobeny pro čtyři věkové kategorie (nejmladší, mladší školní věk, starší školní věk, 15+).
Výstupy dotazníkového šetření jsou k dispozici ke stažení zde.

Programy byly poté celý rok (2011/12) ověřovány přímo v činnosti vybraných pionýrských skupin a oddílů. Seznam zapojených pionýrských skupin je zde.

Výsledná podoba jednotlivých programů je zde.

Tříletý projekt Klíčení byl financován Evropským sociálním fondem, v rámci jeho operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro sdružení Pionýr šlo o první schválený projekt podpořený převážně ze zdrojů operačních programů EU.
Projekt vychází z naší běžné pravidelné činnosti: oddílové schůzky, tábory, výpravy…!                  kliceni@kliceni.cz, 777 793 688