ban_pionyr.png(9 kb)

česky
deutch
france
'; break; case 'lang_de': echo ' česky
english
france
'; break; case 'lang_fr': echo ' česky
english
deutch
'; break; default: echo ' english
deutch
france
'; break; }?>

Přínosy projektu Klíčení

Hlavním přínosem Klíčení je vytvoření čtyř vzdělávacích programů speciálně uzpůsobených pro jednotlivé věkové kategorie a zároveň také uceleného systému vzdělávání - akreditovaného kurzu pro vedoucí.

Přínos pro děti

  • Motivace k rozšiřování znalostí v oborech, o které projeví zájem, možnost rozvíjet sociální schopnosti, dovednosti.
  • Upevňování získaných dovedností a znalostí formou činností, her a motivačních situací.
  • Zlepšení vnímání nových sociálních prostředí dětmi a zvýšení jejich schopnosti přizpůsobit se.

Přínos pro vedoucí

  • Možnost využít ucelený metodický materiál, který splňuje požadavky osobnostního rozvoje dětí i zachování neformálního přístupu a hry jako základního výchovného prvku.
  • Těm, kteří pracují s jinými programy, poskytne soubor námětů pro využití.

Přínos pro pionýrské oddíly

  • Významná finanční podpora v případě zapojení do projektu Klíčení.
  • Možnost zvýšení kvalifikace vedoucích.
  • Volné využití nově vytvořených vzdělávacích programů.

Přínos pro Pionýr

  • Zvýšení povědomí veřejnosti o Pionýru a jeho obsahu činnosti s dětmi.                  kliceni@kliceni.cz, 777 793 688