ban_pionyr.png(9 kb)

česky
deutch
france
'; break; case 'lang_de': echo ' česky
english
france
'; break; case 'lang_fr': echo ' česky
english
deutch
'; break; default: echo ' english
deutch
france
'; break; }?>

Úvod

Klíčení - rosteme s dětmi

Pionýrský projekt Klíčení usiluje o vytvoření vzdělávacího programu pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami a o posílení práce s nimi ve sdružení Pionýr.
Cílem je, aby individuální přístupy přizpůsobené těmto dětem byly standardně využívány v běžné činnosti sdružení a promítly se i do vzdělávání vedoucích.
Přínosem projektu je dlouhodobá podpora rozvoje vědomostí a dovedností (emoční inteligence, sociálních dovedností…) těchto dětí pomocí neformálního vzdělávání při oddílové činnosti.
Konečným výstupem projektu jsou čtyři vzdělávací programy uzpůsobené pro jednotlivé věkové kategorie a zároveň ucelený systém vzdělávání - akreditovaný kurz.

METODICKÉ A PRACOVNÍ MATERIÁLY JSOU KE STAŽENÍ K DISPOZICI zde.
                  kliceni@kliceni.cz, 777 793 688